“We’re all just walking each other home.”

~Ram Das

Lieve lezer,

Welkom om mijn site vol verhalen. Verhalen die gaan over jou en mij. Over die momenten als het leven ineens intens aan de deur klopt. Die momenten dat het leven een signaal geeft over de intensiteit van het leven zelf door een wending te nemen die we niet verwachtte of niet voor mogelijk gehouden hadden. We hadden het wel eens gehoord van anderen, of er over gelezen, maar dat het ons zou overkomen hadden we werkelijk niet kunnen denken. 

 

De verhalen gaan over de dood, onze eigen naderende dood of de dood van een geliefde. De verhalen gaan over ziekte en sterven en over het pad dat we allen te bewandelen hebben, ook als we dat niet willen, of er niet aan willen denken of over willen praten. 

 

Het is geen site met antwoorden, die heb ook ik niet. Ik schrijf de verhalen die ik op mijn pad tegen kwam. Verhalen die verteld willen worden omdat ze iets te bieden hebben. Ze gaan over pijn en lijden, en over angst en frustratie en woede. En ze gaan over hoop en Liefde en verbinding ondanks of misschien wel dankzij het lijden. Het gaat over de moed die mensen hadden om hun pad te bevechten, te leren zien, te omarmen en simpelweg te bewandelen. 

 

Het gaat over de ontmoetingen van mensen op al die paden, en nu mogen al die mensen in die verhalen jou als lezer ontmoeten. Moge we elkaar weer werkelijk leren ontmoeten, in de stilte en de ruimte die er ook is. Voorbij de drukte van alle dag, de hectiek van het snelle leven en de oordelen die het leven soms zo pogen te versimpelen. Mogen we elkaar weer ontmoeten vanuit de onvoorwaardelijke Liefde, en moge dat de basis zijn voor alle menselijke gekte die het leven kan zijn. 

~Marieke